Unieke samenwerking tussen Eneco (100 % hernieuwbare energieleverancier en -producent)
en Belgische Coöperatieve burgervennootschappen: Stroomvloed, Vlaskracht, Campina Energie & Denderstroom