Wie?

EnDev-R is een unieke projectontwikkelaar van hernieuwbare energieprojecten.

EnDev-R is ontstaan als een Joint-Venture tussen Eneco en 4 lokale burgercoöperaties: Campina Energie, Denderstroom, Vlaskracht en Stroomvloed.

Wat?

EnDev-R is uniek, in die zin dat dit de eerste en enige samenwerking is, waarbij re-scoops (Renewable Energy Cooperations) structureel samenwerken met een energieproducent van 100 % groene elektriciteit.

Doel

Het doel van EnDev-R is om de ontwikkeling van hernieuwbare energieprojecten en de energietransitie in het algemeen, in België, te versnellen. Dit wordt bereikt door de expertise van Eneco en de expertise van de coöperaties te combineren. Eneco is één van de grootste hernieuwbare energieprojectontwikkelaars (zon, wind, e.a.) in België, die bovendien een uitstekende reputatie geniet als energieleverancier van 100% groene elektriciteit uit Belgische zon en wind. De lokale coöperatieven hebben dankzij hun lokaal karakter en hun vele lokale aandeelhouders (burgers en bedrijven) een onmisbare bron aan lokale marktkennis, die cruciaal is bij de ontwikkeling van onder andere zon- en windprojecten. Deze combinatie leidt ertoe dat EnDev-R zich duidelijk kan onderscheiden van andere ontwikkelaars, als een partij met unieke en sterke eigenschappen die onmisbaar zijn voor het realiseren van hernieuwbare energieprojecten.