Fast Forward naar hernieuwbare energie

Versnelling van hernieuwbare energie door krachtenbundeling

Snellere realisatie van de energietransitie

Expertise

Lokaal draagvlak

Projecten

Ieder project van EnDev-R dat gerealiseerd wordt, wordt voor 50% opengesteld voor directe participatie van lokale bedrijven en omwonenden

Miguel de Schaetzen

“Eneco wil met zijn ‘One Planet Plan’ een duidelijke ambitie realiseren namelijk een klimaatneutrale samenleving tegen 2035. De capaciteit vergroten om duurzame energie op te wekken, is hierin een belangrijke hefboom.”

~ CEO Eneco Wind Belgium

Dennis Obbels

“Door deze samenwerking zullen nog meer burgers kunnen investeren in lokale hernieuwbare energie-installaties waarmee we sneller de transitie van fossiele naar hernieuwbare energie kunnen realiseren.​”

~ Burgercoöperatie Campina Energie

Thomas Cools

“We moeten als samenleving daadwerkelijk de energietransitie versnellen en Eneco neemt hierin zijn verantwoordelijkheid op. Om dit te realiseren moeten we vooral samenwerken: elkaars troeven verder uitspelen en zo onze klimaatambities verwezenlijken.”

~ Project Developer Eneco

Lieven Gekiere

“Duurzame energie die ons niet langer afhankelijk maakt van energiebronnen uit het buitenland, die klimaatneutraal is en daarbovenop ook nog eens goed is voor de portemonnee van de burgers die hierin meestappen.”

~ Burgercoöperatie Stroomvloed

Interesse?