Unieke samenwerking tussen Eneco (100 % hernieuwbare energieleverancier en -producent) en Belgische Coöperatieve burgervennootschappen