Missie

“EnDev-R wil, samen met burgers, lokale en klimaat neutrale energie produceren, waarbij winst eerlijk gedeeld wordt en lokale welvaart genereert.”

Visie

  • de slaagkans om hernieuwbare energieprojecten te realiseren vergroot
  • het realiseren van deze projecten sneller en efficiënter bereikt
  • lokaal een groot draagvlak bereikt
  • de slagkracht om te sensibiliseren en te informeren vergroot