ONTWIKKELING

    Met de expertise van Eneco en de lokale kennis van de burgercoöperaties ontwikkelt EnDev-R haar windprojecten zelf van A tot Z.

   

Belangrijke taken hierbij zijn:

  • Definiëren van de stakeholders
  • Transparant communicatietraject
  • Betrekken van lokale overheden en partners
  • Coördinatie van het project
  • Etc.

BOUW

EnDev-R steunt op de uitgebreide expertise van Eneco voor de bouw van haar windprojecten. Eneco beschikt over een   team van ervaren project- en werfleiders voor    het realiseren/bouwen van vergunde windprojecten. EnDev-R blijft zelf eigenaar van de windparken, die ze heeft ontwikkeld, maar staat ook open voor participatie van onder andere lokale bedrijven.

EXPLOITATIE

Na de bouw van de windprojecten steunt EnDev-R op de expertise van Eneco voor   de exploitatie van haar eigen windparken. Een project operation manager van Eneco wordt toegewezen aan ieder operationeel windpark van EnDev-R