1.Quickscan projectzone à identificeren mogelijke obstakels

2.Afsluiten van een overeenkomst met de grondeigenaar(s)

  • Recht van opstal
  • Levering achter de meter

3.Identificatie van de belangrijke stakeholders:

  • DGLV (= luchtvaart); ANB; Elia; …
  • Ruimte Vlaanderen
  • College Burgemeester & Schepenen
  • E.a.